Teal Swan – Jak se naučit naslouchat své intuici (vnitřnímu hlasu)?

Přepis videa:

Ahoj. Někteří z nás svůj vnitřní hlas slyšíme jasně a zřetelně. Používáme ho k rozhodování – a dokážeme to dělat rychle. Zbytek lidí… to tak nemá. Neslyšíme svůj vnitřní hlas. Nevíme, co chceme, co potřebujeme, co si myslíme, jak se cítíme. Ti z nás, kteří jsou v této situaci, je důležité se naučit, jak se zaměřit na své nitro, abychom uslyšeli ten vnitřní hlas, aby se jeho šepot mohl stát křikem. Jak to, že tento náš vnitřní hlas byl umlčen?

Byl umlčen, protože ho ostatní lidé neposlouchali. Když jsme se zde narodili, nebrali v potaz náš vnitřní hlas. Měli jsme poslouchat je a ne náš vnitřní hlas. V důsledku toho tento hlas slábnul a slábnul, a byl potlačen až tak, že už ho neslyšíme. Byl nahrazen hlasy ostatních lidí. Vnitřní hlas s námi komunikuje převážně skrze fyzické pocity, emoce a myšlenky.

Nekomunikuje s námi slyšitelně, i když může. Často vnitřní hlas slyšíte. Jste to vy, které s vámi mluví ve vaší hlavě, srdci nebo těle. Jen nevíte, že to je váš vnitřní hlas. Tento vnitřní hlas je naše Já, naše duše… to, čemu někteří lidé říkají naše pravé Já. Neustále s námi mluví o nás a o světě. Někteří lidé vnitřnímu hlasu říkají intuice. Je to vnitřní vědění. Vnitřní vidění a vnitřní víra. Když vnitřní hlas neposloucháme, tělo s námi komunikuje jinými cestami. Třeba skrze bolesti břicha, hlavy, nemoci a dokonce choroby. Vesmír navíc zesílí vnitřní hlas skrze vnější realitu, abyste už od své vnitřní pravdy nemohli utéct, což není pohodlné.

Nechci, abyste si mysleli, že vnitřní hlas je vždy čistý, protože je zkreslený. Je zkreslený našimi stíny. Tím, čeho si nejsme vědomi. Je zkreslený našimi přesvědčeními a zkušenostmi. Je také tvořen naší stránkou, která je věčná, nedotčená a naprosto čistá. Naše stránka, kterou si spojujeme s čistou intuicí. Náš vnitřní hlas odráží přesně to, co je pro nás v danou chvíli skutečné. Jak ve stavu čistoty tak nečistoty. Odráží to, že jsme současně stín a světlo. Nemusíte umět mezi tím rozlišovat, protože obě stránky jsou skutečné. Pochopitelně čím jste vědomějšími a čím více pracujete se svými stíny, tím čistější váš vnitřní hlas bude.

sailing-wallpaper-1366x768

Bude přesněji představovat to, kým skutečně jste. Zde je něco velmi důležitého. Většina lidí v oblasti spirituality vám řeknou, že je důležité ignorovat vnitřní hlas, který odsuzuje, kritizuje a neustále má k něčemu poznámky, většinou negativní, ve vnějším životě, a že máte poslouchat jen vnitřní hlas, který říká dobré věci. S tím naprosto nesouhlasím. Obě stránky vašeho vnitřního hlasu představují, co je pro vás v danou chvíli skutečné. Pokud budete ignorovat vnitřní hlas, který neustále vše negativně komentuje, zbytek vašeho vnitřního hlasu bude také potlačen, protože je také součástí toho stejného, až už říká něco negativního nebo pozitivního.

Je to váš promlouvající vnitřní hlas. Když slyšíte tu část vnitřního hlasu, která neustále něco negativně komentuje, značí to, že se snaží nasměřovat vaši pozornost k vaší stránce, která zoufale potřebuje pozornost. Protože vaše pozornost představuje čisté, nefiltrované vědomí, které léčí. Je to jako nasměřovat pozornost na zranění. Když se zaměřujete na tyto své nevědomé stránky, ke kterým se váš vnitřní hlas snaží přitáhnout vaši pozornost, pouze tehdy, jak těm stránkám poskytnete svou pozornost, váš vnitřní hlas, který funguje z místa naprosté jasnosti a posílení, může s vámi začít mluvit. Troufale vám povím, že i když byste nedělali žádnou práci se stíny, je stále zásadní, abyste naslouchali svému vnitřnímu hlasu, nehledě na to, co říká.

Představuje totiž, co je v daný moment pro vás skutečné. Neříkám vám, abyste věřili, že to, co váš vnitřní hlas říká, je pravda. Jen vás žádám, abyste ho ani nezpochybňovali. Žádám vás, abyste cokoliv, co váš vnitřní hlas říká, vnímali jako opodstatněné a důležité. Něco může být opodstatněné, i když to nemusí být pravdivé. Něco může být důležité, i když to nemusí být pravdivé. Když nejsme napojeni na vnitřní hlas, jsme ve stavu nevědomosti. V podstatě jsme ve stavu sebezapření.

night_17-wallpaper-1366x768

Náš vnitřní hlas může křičet: „Nesnáším tu osobu!“ ale na povrchu můžem říkat: „Mám ho ráda.“ Nebo náš vnitřní hlas říká: „Chci být zpěvačka,“ ale na povrchu můžeme říct: „Chci dělat cokoliv, co mi dává smysl. Je důležité být v životě zajištěná… tak přijmu tu práci v účetnictví.“

Jdeme proti své intuici, což někdy končí katastroficky. Naše vnitřní já nám vždy říká o své pravdě. Musíme mu začít naslouchat, jinak nám nezbyde nic skutečného, s čím pracovat. Například nemůžeme na ničem dělat práci se stíny, když nejsme ochotni připustit, že něco takového existuje. Všichni jste to zažili, když jste přišli k někomu, kdo je naštvaný, a on vám řekne: „Jsem v pořádku. Nevím, o čem mluvíš.“ I když je očividně naštvaný. Dokud neposlechneme vnitřní a hlas a neřekneme: „Máš pravdu, jsem naštvaný,“ nemůžeme s tím nic udělat.

Jak tedy můžeme začít naslouchat vnitřnímu hlasu?

První krok:

Veškerou svou pozornost stáhneme z vnějšího světa a zaměříme ji do svého vnitřního světa. Představte si, že vaše kůže odděluje vnitřní vesmír od tohoto vnějšího vesmíru. Předstírejte, že existují dva oddělené vesmíry. Veškerou pozornost namíříte do vnitřního vesmíru. Klidně si k tomu zavřete oči, pokud potřebujete.

Druhý krok:

Vnímejte pocity ve vnitřním vesmíru. Buďte s nimi bezpodmínečně přítomní. Pozorujte je, jakoby byli něčím, co jste ještě nezažili.

Třetí krok:

Svou komunikaci s daným pocitem uděláte reálnější a hmatatelnější, aby tomu především vaše mysl porozuměla. Například jakou barvu by měl pocit, který cítím v těle? Jakou by měl strukturu? Pohybuje se nebo je v klidu? Jaký má tvar? Poté s tím běžte dál. Pokud by ten pocit byl obraz, jak by vypadal?

Čtvrtý krok:

Mentálně se zapojte do tohoto obrazu, který je interpretací pocitu ve vnitřním světě, jakoby ten pocit byl oddělená bytost nebo věc, která s vámi může o sobě mluvit… což ve skutečnosti mluví k vám o vás.

Pátý krok:

Začněte mu pokládat otázky. Jakákoliv otázka, na kterou se chcete zeptat, je dobrá otázka. Ptejte se na otázky o tom obrazu a o jeho pohledu na vás. Otázky jako: „Co jsi? Co představuješ? Proč jsi teď tady? Co chceš, abych věděl(a)? Co chceš, abych udělal(a)? Co je pravda, kterou si nyní nechci připustit a projevit? Kdybych měl(a) říct naprostou pravdu v této situaci, jaká by ta pravda byla?

Šestý krok:

Poslouchejte otázky, které přijdou na základě těch otázek. Nezáleží na tom, jestli odpovědi k vám přijdou slyšitelně, nebo k vám přijdou v podobě vědění, nebo jestli je uvidíte… budete pracovat s tou podobou, v jaké k vám ty odpovědi přijdou. Intuitivně tento proces zavedete kamkoliv, kam podle vás potřebuje jít. Nehledě na to, jaké odpovědi nebo jak je přijmete, tohle je vnitřní hlas, který s vámi komunikuje. Nasloucháte takto svému vnitřnímu hlasu.

Sedmý krok:

Promluvte si se sebou, když jste teď této své stránce, svému vnitřnímu hlasu, položili tyto otázky. Nemusím vás učit, jak mít konverzaci. Intuitivně to budete vědět. Budete vědět, jak zareagovat na obraz, který se vám objevil, který představuje tuto vnitřní pravdu. Poznáte, na co se zeptat na základě odpovědí od vnitřního hlasu. Odtud ten proces můžete nechat se přirozeně odvinout. Když k sobě vnitřně mluvíte, máte konverzaci se svým vnitřním hlasem. Není správný nebo špatný způsob, jak to dělat.

–Pokračování na další straně–

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a umožníte mi Vám tak poskytovat více obsahu. Děkuji.

Následující stránka

Zanechte komentář