Teal Swan – Jak dosáhnout okamžitého pocitu sounáležitosti?

Přepis videa:

Zdravím vás. Dnes vám řeknu o zdánlivě velmi jednoduchém cvičení. Nenechte se tou jednoduchostí zmást, protože tohle cvičení má možnost změnit hru života a pocit ze života. Ego není v podstatě nic víc než smysl odděleného já. Vaše ego obsahuje vše, s čím se ztotožňujete. Abyste se mohli vnímat jako oddělená bytost, pochopitelně se musíte vnímat jako odlišní vůči všemu kolem sebe. Nemůžete vnímat, čím jste, pokud nevnímáte to, čím nejste. Jednoduše řečeno nemůžete se vnímat jako Joe, dokud si nejste vědomi toho, že nejste Nancy.

To znamená, že ego existuje jen ve stavu srovnávání. Bez něj nemůže existovat. Tento proces individualizace nám v určitých ohledech prospívá, ale nese s sebou vysokou cenu. Tou cenou je oddělení. Když se vnímáme jako odlišní, okamžitě nejsme součástí ničeho, co definujeme jako „ostatní“. Tohle je skutečný původ osamělosti. Mysl přirozeně celý svůj čas tráví srovnáváním. Ego v podstatě používá mysl, aby se skrze tohle srovnávání mohlo udržet při životě. Když se řekne srovnávání, často si ho představíme typicky, jak srovnávání používáme, jako třeba: „Ten člověk má více peněz než já. Jsem hezčí než ten člověk.“ To je typické bolestivé srovnávání. Ale srovnávací myšlení je mnohem něco víc. Souvisí s tím, co nevnímáme jako bolestivé. Jako třeba: Jsem holka a to je kluk. Jsem člověk a to je jablko.“

Ego s tímto nepřestane, protože co je ego? Ego je smysl odděleného já. Co se stane, když přestane srovnávat? Zemře. Srovnávací myšlení je jediný způsob, jakým ego může nadále existovat. To znamená, že při inkarnaci do tohoto života dostanete mechanismus, který je určen k tomu, aby vás udržel oddělenými od ostatních věcí. Abyste se vnímali jako odlišní od ostatních věcem. Aby vás oddělil od věcí ve světě, než aby vás se světem sjednotil. Co se stane, když vznikne naše identita v důsledku našeho srovnávání se světem? Když se srovnáváme s okolním světem, a zjistíme, že vše okolo je od nás odlišné, pocit sounáležitosti jde z okna ven.

connection-wallpaper-1366x768

Když jsme v situaci, kdy naše srovnávací myšlení, ve kterém ego pokračuje, nám neustále ukazuje, že vše kolem nás je od nás odlišné, a necítíme pocit sounáležitosti, ego nemá jinou možnost, než se ztotožnit s pocitem nesounáležitosti. Když se tohle stane, ego najednou musí pokračovat v tom, abyste necítili sounáležitost, jinak ten jeho aspekt musí zemřít. Oddělenost způsobuje utrpení. Naše společnost vkládá spoustu energie do toho, že musíme přijmout rozdíly, a že rozdíly jsou dobré. Myšlenku, že rozdíly jsou dobré, lze rozhodně obhájit, ale opačný pohled lze také obhájit. Pocit oddělení a osamělosti způsobuje více či méně utrpení podle míry traumat, které jsme prožili ohledně vztahů s ostatními. Kvůli tomu pro některé z nás rozdíly způsobují extrémní bolest.

Máme-li problémy se sounáležitostí, jakékoliv rozdíly v nás vyvolávají bolest, protože se okamžitě cítíme izolovaně. Znovu prožíváme trauma osamělosti, opuštění a pocitem nesounáležitosti, kdykoliv narazíme na rozdíly. Naše ego nás tudíž znovu traumatizuje skrze srovnávání, což dělá celý den. Namísto toho, abychom rozdíly přijali, musíme udělat pravý opak. Důvod, proč zamilování je tak neuvěřitelně skvělý pocit, je ten, že v tu chvíli druhou osobu bereme jako sami sebe. Kdybyste sledovali, co dělá mysl, když jsme zamilovaní, zjistíte, že se srovnává s druhou osobou, jak dělá vždy, ale je naprosto zaměřená na nalezení podobností.

Celý den hledá to, v čem se s druhou osobou podobá. To vyvolává pocit jednoty a sounáležitosti. Oddělení se tak rozpouští a cítíme ten pocit sounáležitosti a propojení a úžasné jednoty, o který jsme přišli. Proto je pocit zamilování tak skvělý. Kdy vztahy začnou být bolestivé? Když se ego začne s tou druhou osobou ve vztahu srovnávat a místo podobností začne hledat rozdíly. Spousta terapeutů z této oblasti říká, že tato fáze vztahu, které říkají fáze nezávislosti, je zdravá. V této fázi začínáte zjišťovat, jak se od sebe lišíte. S tím nesouhlasím.

sense-0f-belonging

Ve skutečnosti vás pobídnu, abyste si uvědomili, že tohle je fáze vztahu, kdy vaše ego vztah ovládlo, a pokouší se znovu vytvořit oddělení tím, že hledá rozdíly mezi vámi a druhou osobou, namísto podobností. Přijdeme o svůj pocit jednoty. Přestaneme cítit ten všezahrnující pocit sounáležitosti a začneme se znovu cítit oddělení a izolovaní. Vaše schopnost cítit sounáležitost a jednotu je závislá na vaší schopnosti vnímat podobnosti. Musíte si být vědomi, že tohle cvičení konfrontuje ego. Zprvu to bude namáhavé, ale je to protilátka na pocit nesounáležitosti. Tady je.

Bez snažení a námahy si všímejte, že vaše mysl neustále v okolním světě a vše v něm hledá rozdíly. Poté se vědomě rozhodněte, že budete hledat a uznávat podobnosti ve světě a všem, co v něm je. Pokud své ego skutečně chcete rozpustit, přestaňte srovnávat. Ale pro ty z vás, kteří tu větu slyšeli, a pomysleli si: To se snadno řekne. Máte naprostou pravdu. Neexistuje červené tlačítko, jehož stisknutím přestanete srovnávat. Když duchovní učitelé říkají, abyste přestali srovnávat, není to k ničemu dobré, protože jsem nepotkala člověka, který by to zvládl.

Namísto toho navrhuji, abyste své ego, které přirozeně ovládá vaši mysl, aby se srovnávalo se světem, využili ke svému prospěchu. Použijte svou mysl, abyste se s věcmi srovnávali, a vědomě hledali podobnosti namísto rozdílů. Předstírejte, že jste vědec, který se intenzivně ponořil do projektu. Najděte co nejvíce podobností se vším v existenci. Například najděte podobnosti mezi sebou a neživými předměty. Najděte podobnosti mezi sebou a přáteli. Najděte podobnosti mezi jedním a druhým zvířetem. Najděte podobnosti mezi sebou a svým jídlem. Najděte podobnosti mezi jednou a druhou osobou. Najděte podobnosti mezi sebou a lidmi a věcmi, od kterých se cítíte odlišní. Jak budete připraveni, najděte podobnosti mezi sebou a lidmi, které nenávidíte… u kterých máte pocit, že k nim nepatříte.

pennmutual_suedeakins_draft_1b

Věnujte pozornost svým pocitům. Všímejte si, že začnete cítit pocit sounáležitosti, že se odpor rozpouští a cítíte se v životě propojeni.

Žijte život s mantrou: V jakém ohledu jsem stejný(á) jako…? 

To, s čím můžete najít podobnosti, nemá omezení, tak u tohoto cvičení mějte hodně otevřenou mysl. Pokud máte zejména problém s pocitem sounáležitosti, doporučuji vám, aby tohle byla na nějakou dobu vaše jediná duchovní praxe. Cítit se odděleni od vesmíru, ve kterém žijete, znamená trpět. Tohle utrpení je poháněno neustálým sledováním prostředí a hledáním rozdílů. Ego si myslí, že to znamená přežití, protože pro ego, což není vše, kým skutečně jste, to doslova znamená přežití. Musíme být ale ochotni se zeptat: Stojí přežití skutečně za to, se takto cítit každý den? Pokud je odpovědí ne, musíme změnit své zaměření, a přestat hledat rozdíly a začít hledat podobnosti mezi námi, světem a všem, co v něm je. Přeji pěkný týden

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a umožníte mi Vám tak poskytovat více obsahu. Děkuji.

Zanechte komentář