Teal Swan – Kastrační dynamika (Kastrujeme své muže?)

Jestli se vám líbí překlady, přispěním ZDE podpoříte moji tvorbu a chod stránek. Každý příspěvek oceňuji. Děkuji.

Kastrační dynamika Není těžké si všimnout, že tento svět je převážně mužský svět. Přiznejme si to… tisíce let mnoho mužů zneužívali tuto nadvládu nad světem. Na některých místech planety se tohle začíná měnit, ale je trapné, že i generace mé matky měla potíže s hnutím za práva žen. Ženy tisíce let čelily bezmoci, a spousta žen i dnes čelí bezmoci každý den. Bezmoc je důvod, proč se ženy staly tak manipulativní. Více informací o tomto se dozvíte v mém videu „Největší překážka k osvícení (Pro muže a ženy)“ Ženy nemají kontrolu a moc téměř nad ničím. Místo, kde jsme směly mít kontrolu a moc, byla kontrola nad domovem a zejména dětmi. V zájmu probuzení vám odhalím jeden z největších stínů v ženské rase v důsledku této generační zkušenosti.

Došlo k tomu v přímé reakci na tyranii mužů. Říká se tomu kastrační dynamika. Ženy svou nezdravou moc a manipulaci často projevují v oblasti domova, zejména u dětí, a i když se tohle projevuje v mnoha nezdravých ohledech, jeden z nich ovlivňuje lidskou společnost dost hluboce. V podstatě když jsme my ženy měly pocit, že nemáme nad muži ve svém životě žádnou kontrolu, a nad jejich utiskováním nás, ať šlo o bratry, strýce, táty, manžele, v podstatě nám zbyla jedna možnost.

Začaly jsme se mužů bát, ale nic moc jsme s tím nezmohly, nebyly jsme vnímány jako rovnocenné, hluboce nás ranili, takže tím, že jsme neměly kontrolu nad zdrojem problémů, jsme svůj zrak obrátily na své syny. Obrátily jsme zrak na to, nad čím jsme měly kontrolu. Tohle by vás mělo vyděsit, protože jsme se v podstatě začaly snažit odstranit muže ve svých synech. Udělaly jsme své syny naprosto závislé na nás, aby nemohli vyrůst. Naučily jsme je, aby se báli svého mužství, že na tom být muž je něco ostudného a škodlivého.

Chtěly jsme jim potlačit mužství, aby bylo nemožné, že jak vyrostou, tak budou nás, nebo jinou ženu, dominovat. Vytvořily jsme dynamiku, kde aby získali lásku, kterou od nás chtějí, naši kluci se museli svého mužství a osobní síly zříct. Tohle je forma kastrace. Na energetické úrovni tohle kastruje muže. Tato kastrační dynamika nebyla na straně žen vědomá. Ne že by se ženy jen tak probudily a řekly si: Vím, že chci svého syna naprosto vykastrovat. Tohle se nestalo… stalo se něco podvědomějšího.

Na straně většiny žen šlo o pokus se cítit bezpečně. Nemohly jsme se cítit bezpečně kolem mužů, tak jsme se musely zbavit mužů… to byl podvědomý cyklus. Samozřejmě tento pokus získat takto bezpečí poškozuje celou společnost. Poškozuje muže a dokonce ženy. Kvůli této kastrační dynamice se stín mužů zhoupnul jako na kyvadle. Z tyranie a nezdravé moci až do pasivity, ve které božské mužství nemůže být projeveno. Nemůžete udělat nepřítele z mužství, aniž byste současně neudělali nepřítele nebo nevyhladili všechny pozitivní stránky mužství. Věci jako iniciativa, akce, poslání, směr, pohyb, zodpovědnost, síla, zaměření, otcovství, štědrost, povzbuzování, materiální hojnost, transformace a růst.

Vytvořily jsme společnost mužů, kteří se obrátili proti své hlavní části. V důsledku toho nemohou žít dle svého pravého poslání. Mnozí z nich začínají trpět emočními, duševními a fyzickými chorobami, které jsou přímým důsledkem zřeknutí se svého mužství. Řekněme si to narovinu. Menší vedlejší produkt, který většina z nás neviděla, když jsme se snažily kastrováním svých synů snažily zůstat v bezpečí, je ten, že vychováváme muže, kteří nás nepřitahují. Kastrovaný muž nikoho nepřitahuje. Jeho energie tam není.

Není tam žádná polarita. Takový muž je pasivní. Není ve své síle. Nemá žádnou zodpovědnost. Tohle je typ muže, u kterého si říkáme: „Nic moc…“ Namísto toho, abychom se my změnily na muže a muži se změnili na ženy, došlo k tomu, že na nás ženách zbylo úplně vše. Být jak ženami tak muži. Za to muže také nenávidíme. Mnoho žen v důsledku tohoto také začíná trpět emočními, duševními a fyzickými nemocemi. Aby lidská společnost byla skutečně zdravá, obě strany musí vstoupit do své síly. To se nestane tak, pokud ženy budou usilovat o více moci tím, že budou mužům ubírat moc, kterou mají.

Tohle je o tom, aby ženy plně přijaly plnou moc božského ženství, a muži současně plně přijali a ztělesnili plný projev božského mužství. Když maximalizujete potenciál obou energií, dojde k přirozené rovnováze. V takovém případě žádné pohlaví neprojevuje své stíny. Namísto toho uvidíte jejich plný potenciál. Více o tomto se dozvíte ve dvou mých videích. První je: Božské mužství (Jak v sobě probudit božské mužství), a druhé: Božské ženství (Jak v sobě probudit božské ženství). Nadešel čas, aby ženy jasně uviděly, že tohle jsme možná dělaly, možná současně děláme nebo možná budeme dělat v budoucnosti, pokud si nebudeme vědomy toho, že se snažíme udržet v bezpečí před muži tím, že likvidujeme mužství ve svých synech.

Musíme být dostatečně vědomé, abychom se postavily vlastní bolesti vůči mužům, než abychom svým synům zabránili se stát muži. Je načase, aby muži tuto dynamiku uviděli, aby se z ní osvobodili a přijali své mužství. Pokud jste muži a byli jste součástí této kastrační dynamiky, máte v dnešním světě právo se cítit naštvaně, jakoby jste byli použiti jako doplněk, mít pocit, že nemůžete být tím, kým skutečně jste. Ale chci, abyste si něco uvědomili. Lidé mají tendenci dělat věci, aby se druzí cítili tak, jak se oni sami cítí.

Tohle je to, co se děje. To, jak se cítíte z toho, že vám vaše mužství bylo odebráno, je přesně tak, jak se ženy cítily tisíce let. Byla jim popřena jejich moc, nemohly být tím, kým skutečně jsou, byly používány jako doplněk… kvůli tomu byly velmi naštvané. Pokud ale máte kuráž a sílu přijmout své mužství, můžete být jedni z těch vzácných mužů, kteří si tím nezlepší jen vlastní život, ale kteří dokážou ženám dokázat, že samotné mužství nemůže za to, že se ženy necítí bezpečně. Musíme svým dívkám pomoct se stát ženy, a svým chlapcům se stát muži.

Tohle v naší moderní společnosti hrozně chybí. Musíme také zpochybnit své společenské představy o ženství a mužství, protože spousta těchto představ jako: „Muži neprojevují své pocity,“ nebo: „Ženy nehrají sporty,“ jsou naprosté hovadiny. Pokud nepomůžeme svým dětem ztělesnit svou plnou podstatu… a ano, tohle často zahrnuje pohlaví, se kterým se narodily, tak jejich životu nijak nepřispíváme. Omezujeme jejich potenciál, než abychom k němu přispívali a vylepšovali ho. Přeji hezký týden.

 

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a umožníte mi Vám tak poskytovat více obsahu. Děkuji.

20953419_686363734905758_3503634576878407982_n

Zanechte komentář