Teal Swan – Pedofilie

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a umožníte mi Vám tak poskytovat více obsahu. Děkuji.

Přepis videa:

Zdravím vás. Pedofilie je téma,  o kterém se lidé bojí mluvit. Naše schopnost ho pochopit je zamlžena naší mírou znechucení, takže v zájmu této epizody vás žádám,  abyste měli otevřenou mysl. Zůstaňte otevření pro pochopení  tohoto konkrétního stavu. Také chci zdůraznit, že musíme  odložit své představy o tom, co je správné a nesprávné. Pokud už máme představu  o tom, že něco je špatné, v důsledku toho to nebudeme  schopni plně pochopit. Jde ve skutečnosti  o pocit v člověku. Nehledě na to, jestli něco vnímáte  jako dobré nebo špatné, někdo bude cítit to,  jak se cítí. V průběhu tohoto videa  budu na lidi, kteří cítí sexuální přitažlivost k dětem,  odkazovat jako na pedofily. Je to jen nálepka  v zájmu pochopení.

Nepoužívám ji k zostuzení, znevážení  nebo objektivizování kohokoliv, kdo ty pocity má. Rodíme se úplní, ale ta existuje jen krátce,  protože jsme vztahově závislí. Kvůli tomu, že se rodíme vztahově  závislí do rodin, které nás socializují do společnosti, která ještě  není plně vyvinutá, naučili jsme se, že některé naše  stránky jsou přijatelné a ostatní nejsou. To, co je přijatelné a nepřijatelné,  závisí na pohledu vaší rodiny. Naše stránky, které jsou  považovány za nepřijatelné, jak pozitivní tak negativní,  jsou naší rodinou odmítány, a naše přijatelné stránky nejsou. Jelikož jsme vztahově závislí,  ve jménu přežití děláme vše, co můžeme, abychom potlačili ty stránky,  které jsou odmítané, zatímco zveličili ty stránky,  které jsou schvalovány. Oddělujeme se od toho,  co neschvalujeme. To v nás tvoří trhlinu.

Pud sebezáchovy je náš  první čin sebeodmítnutí. Přišli jsme o své části, tak uvnitř  začneme cítit utrpení a prázdnotu. Od této chvíle nás přitahují lidé,  kteří nám zrcadlí naši část, kterou jsme potlačili nebo popřeli. Jsme s nimi v dokonalé shodě,  i když se jeví jako pravým opakem, protože to potlačené já je stále naší  součástí – je jen potlačené z našeho vědomí. Tudíž stále podléhá  zákonu přitažlivosti. Zamilováváme se do  svého ztraceného já,  a v důsledku sblížení se s druhým člověkem,  naše ztracené já máme zpět. Proto se s tím člověkem  cítíme úplnější.

Také nás sexuálně přitahuje  naše podvědomá definice intimity. To je skutečný důvod, proč je běžné pro lidi,  kteří jsou v dětství pohlavně zneužívaní, aby v dospělosti byli pachatelé  pohlavního zneužívání. Tato nevědomá definice vznikla  v našem dětství v důsledku našich interakcí s našimi rodiči v dětství. I když to zní smutně, pokud  intimita v naší rodině je hrubá, často si vyvineme sexuální fetiše,  které zahrnují určitou úroveň zneužívání. Pro mnoho z nás touha  po orgasmu je touha po úlevě. Úleva ve formě uvolnění.

Tento pocit úlevy  se stává vlastní závislostí. To hraje velkou roli v tom,  když jsme závislí na pornografii. Na vyšší úrovni touha po orgasmu  je touha po jednotě. Tak jako láska je pohyb  směrem k jednotě, milovat někoho znamená  ho/jí zahrnout jako sebe. Mít s někým orgasmus jako vedlejší produkt  lásky je být si vědom toho, že jste jeden. Znamená to se posunout za hranice  fyzického světa, který nás odděluje od sebe a našeho věčného já. Děláme to, abychom se  cítili úplnější. Co tohle pro pedofily znamená?

girl_being_sad-wallpaper-1366x768

Znamená to, že v dětství  jim bylo tolik ublíženo, že kompletně museli potlačit  svou stránku, která byla dítětem. Museli potlačit svou nevinnost. Jejich dětskost a nevinnost  musela být potlačena a odmítnuta v zájmu emočního, duševního  nebo fyzického přežití. Tudíž mají v sobě stránku,  která musela vyrůst příliš rychle, a tudíž se nemohla vyvinout přirozeně,  a proto mají v sobě stránku, od které se oddělili, která je  zamrzlá v dětském stavu. Většina lidí si myslí, že pedofilie  je něco, co nelze „vyléčit“. Myslí si, že je možné  kontrolovat své impulsy a tudíž na ty pocity nereagovat,  ale ty pocity tam vždy budou. S touto teorií nesouhlasím.

Protože jakmile se pedofil  znovu spojí se svou nevinností, už nebude mít potřebu  se spojit s něčím vnějším, co představuje nevinnost. S tímto pohledem samozřejmě nesouhlasí lidé,  podle kterých sexuální orientace je něco, s čím se rodíte,  a nic s tím neuděláte, ale ujišťuji vás, že sexuální přitažlivost  téměř vůbec nechápeme. Děláme ji příliš jednoduchou  a zejména tehdy, když říkáme: „Se sexuální orientací se rodíš  a nic s tím nemůžeš udělat.“ Někteří lidé také spojují pedofilii  s poruchou rozvoje v mozku.

To protože naše moderní  lékařská věda nechápe koncept, že vědomí existuje  za hranicemi mozku. Nezvažuje možnost, že je možné, aby samotné vědomí a to,  co vědomí v průběhu života prožívá, způsobovalo změny v mozku. Co je nevinnost? Nevinnost je lehkost bytí. Je to bezstarostný stav. Je to stav, kdy se člověk  neomezuje žádnými mravy. Je to stav čistoty, protože ve stavu  nevinnosti naše světlo nic nezakrývá. Většina lidí si nevinnost spojuje  s nevědomostí nebo slabostí, ale nevinnost není nic z tohoto.

Se získáváním vědomostí  nemusíme ztratit nevinnost. To se děje, když se kvůli získaným znalostem  přesuneme do prostoru bolesti nebo strachu. Na rozdíl od všeobecného názoru  nevinnost skrývá obrovskou odvahu. Nevinnost je stav otevřenosti. Je lehká, ne opatrná. Je vlídná a nedotknutelná. Možná můžeme zakrýt světlo  své nevinnosti až tak, že o něm nevíme, ale samotné světlo zmizet nemůže.

Přicházíme o kontakt nebo  uvědomění si své nevinnosti, když je nám ublíženo a bojíme se. Pod nenávistí je vždy pocit ublížení  a pod ním je vždy nevinnost. Přijde mi smutné, že si lidé  spojují naivitu s nevinností, když naivita nemá  s nevinností nic společného. Také to poukazuje na to,  že jako lidé vnímáme, že nevědomost je sladká, a že stále trpíme biblickým názorem, že znalosti jsou hříchem.

Čím jste moudřejší a čím více  tomuto vesmíru rozumíte, tím jste blíže ke stavu nevinnosti. Pedofilové nejsou monstra. Mnozí pedofilové ve skutečnosti  nereagují na své emoce a nutkání zneužít děti. Nenapadají je sexuálně. Ve skutečnosti většina z nich  prožívají život v tichém zoufalství a neschopnosti o tom někomu říct. Na mnoha místech  jsou povinné zákony,  které říkají, že když někdo terapeuta  informuje, že je možná pedofilem, nebo že cítí sexuální tendence k dětem,  nehledě na to, jestli na ty pocity zareagoval, musí být ohlášen úřadům.

2a4ceac468b9f2862961b021db33087a

Doufali jsme, že to sníží  případy zneužívání dětí, nicméně to akorát přimělo pedofily  přestat vyhledávat terapii. Mnozí lidé se bojí právních důsledků  ve společenském znechucení, aby přiznali své pocity  a vyhledali pomoc. V dnešní společnosti je tedy víc pedofilů  bez psychologické nebo emoční podpory. Protože když pedofilové byli mladí, bylo jim  na fyzické, duševní nebo emoční úrovni, nebo všech třech, tak ublíženo,  že potlačili svou dětskou stránku. Aby se znovu stali úplní,  přitahují je své stránky, které ztratili. Přitahují je děti, protože  když jsou s dětmi, ta nevinnost, která jim chybí,  může být znovu jejich součástí.

Pedofilové, kteří nám  připadají jako monstra,  ve skutečnosti jen zoufale touží  znovu získat svou nevinnost. Ironicky tím, když se snaží svou nevinnost  získat zpět, často dětem nevinnost odebírají, a způsobují jim to stejné zranění,  které bylo způsobeno v dětství jim. Z toho důvodu je důležité,  aby se tento cyklus bolesti zastavil. Ale nikdy se nezastaví, pokud  budeme pedofily nadále trestat. To jen způsobí, že nevinnost pro  pedofily bude ještě více nedosažitelná. Pedofilové musí znovu  získat svou nevinnost.

Člověk, který v důsledku  bolesti přišel o nevinnost, často cítí naprostou bezmoc,  a myslí si, že přišel o svou schopnost se na rovnocenné úrovni  sblížit s druhými. V důsledku té bolesti jejich podvědomá  definice lásky se točí kolem podmanění, dominance a často ponížení. Mnozí z nich si myslí, že ti,  kteří se jim podrobí, je milují. Cítí pocit moci,  když dominují a mají kontrolu a není nic snadnějšího,  co lze kontrolovat, než dítě.

Mnozí pedofilové nejsou ochotní se  ponořit do svých pocitů bezmoci, nejistoty, neschopnosti a toho,  že nemají život pod kontrolou, a tak se obrací na sexuální kontakt s dětmi  jako způsob se cítit mocní, jistí, schopní, a že mají život pod kontrolou. Samozřejmě jsou pedofilové, kteří  ospravedlňují své sexuální styky s dětmi. Říkají třeba: „To dítě to chtělo. Nemůžete mi prokázat,  že mít sex s dítětem je špatné.“

To ale pochází z nepochopení  pohlavního vývoje dětí. Je snadné děti sexuálně poškodit jedním nebo druhým extrémem. Buď tím, že jim říkáme, že jejich  sexuální zvědavost je špatná, nebo když příliš brzy  zažijí sexuální interakci. Neexistuje konkrétní věk,  ve kterém je dítě schopno dát souhlas. Naše touha hledat tuto  nahodilou hranici je zbytečná. I když se nám to nechce přiznat,  děti jsou sexuální bytosti. Vnášíme jim zmatek  do jejich sexuální zvídavosti za touhu mít sexuální kontakt  s dospělým člověkem.

Děti touží po útěše, blízkosti a doteku a mnohé se také zajímají  o vlastní tělo a těla ostatních lidí. Děti vyhledávají sblížení  a vyjadřují fyzickou zvídavost  bez schopnosti jasně rozlišit mezi  pohlavním a přátelským dotekem. Ale sexuální pachatelé si často  dětskou otevřenost vůči doteku  a touhu po fyzické pozornosti pletou  jako připravenost nebo touhu se podílet v dospělé sexualitě.

change_of_season-wallpaper-1366x768

Pachatelé dokonce tvrdí,  že dítě zahájilo pohlavní styk, nebo si ho užívalo. Pro děti je ale krok dospělého k vyvolání  pohlavní aktivity často matoucí. A často nemohou jasně  pochopit, co se děje. Dítě se v tomto případě podvolí tomu, co se děje,  nehledě na to, jestli to chce, nebo se mu to líbí. Je třeba říct, že těla dětí mají  fyziologickou schopnost reagovat na pohlavní dotyk, ale to  neznamená, že pohlavní dotyk byl pochopen, chtěný,  nebo jestli se dítěti líbil. Tohle dítě, které obvykle není ve věku,  kdy je jeho tělo schopno početí, chce blízkost, ne sex.

Pro pohlavně zneužité dítě není  pohlavní dotyk to nejškodlivější. Jsou to ostatní prvky, které doprovází  pohlavní dotyk, které jsou nejškodlivější. Věci jako provinění, ostuda,  pocit bezmoci, utajení, pocit, že nemohou mít hranice a nemohou si vybrat,  co dělat nebo nedělat se svým tělem. Terapie odporu se mi nelíbí. Není to terapie, protože  k léčení nijak nepřispívá. Jen mění chování. Nicméně nemohla bych pokračovat,  aniž bych vám dala tento nástroj, protože v dnešní společnosti újma, kterou je možné na mezilidské úrovni  způsobit sexuální interakcí s dítětem, a také důsledky v naší společnosti  pro sexuální pachatele jsou příliš velké,  abych to nezmínila.

Pokud se chcete naprogramovat,  abyste nereagovali na nutkání po sexuální interakci s dětmi, můžete si vytvořit  nervovou dráhu v mysli, která spojuje vaše vzrušení k dětem s něčím s velmi negativním. Například se můžete sexuálně  vzrušit a hned přepnout na myšlenku, že vás zatýká policie, nebo se podívejte  na obrázky policistů, kteří někoho zatýkají.

Můžete se také sexuálně vzrušit  a pak si představit nebo se podívat  na obrázky hadů připravených vás kousnout. Vyberte si něco,  k čemu máte velký odpor, a použijte to ke spojení se svými  pocity vzrušení k dětem. Tohle vytvoří nervové spoje, a nakonec vaše  vzrušení nebo myšlenka na sex s dětmi povede k extrémní negativní  reakci ve vašem těle. Mějte na mysli, že újma způsobená  samotnou terapií odporu může být něco, co bude  třeba v budoucnu vyléčit. Nyní si řekněme o tom,  jak ve skutečnosti vyléčit, pokud máte tyto tendence.

Musíme začít s pochopením, že nevinnost nelze ztratit. Může být před námi ukrytá, ale vždy můžeme  získat zpět své uvědomění si své nevinnosti. Musíme svou nevinnost odhalit, ale kde se nachází? Skrývá se pod úrovní bolesti. Pokud chceme nalézt svou nevinnost, musíme přestat utíkat před svou  bolestí a přestat ji potlačovat, a namísto toho se musíme  hluboce do své bolesti ponořit, bezpodmínečně být s ní přítomni.

Pod tou vrstvou bolesti je  vaše nevinnost. Postup pro tento proces ukazuji  ve svém videu „Jak vyléčit emoční tělo“. Somatická terapie  je prospěšná pro kohokoliv, kdo k dětem cítí sexuální přitažlivost. Komukoliv tedy, kdo tuto přitažlivost k dětem cítí,  doporučuji vyhledat somatickou terapii. Také musíme zachránit své dětské já, které jsme potlačili,  popřeli a odmítli. Dětské já je ve skutečnosti  jádrem nevinnosti, což je důvod, proč práce  s vnitřním dítětem je asi nejdůležitější, co můžete  udělat jako někdo, kdo je pedofil. Usilujte o to pochopit sami sebe  s postojem soucitu. Nikdy se své nevinnosti nedotknete, dokud se budete vnímat jako monstrum,  a že je s vámi něco špatně, a dokud se budete vnímat  jako někdo, kdo je zlý. Čím více se pochopíte v kontextu  někoho, komu bylo ublíženo, bude snadnější pro vás pochopit,  že vaše chování jsou symptomem ublížení a ne vada bez příčiny.

Vybudujte si sebeúctu. Pokud máte problémy se sebeúctou,  podívejte se na mé video „Jak objevím sebeúctu?“ Pracujte na vytvoření si  zdravých hranic. Pokud se chcete dozvědět více o zdravých hranicích,  zhlédněte mé video „Jak si vytvořit zdravé hranice“. Vytvoření zdravých hranic vás  učí žít autentický život a žít z prostoru integrity. Čím více budete žít autenticky  a z místa integrity, tím váš život bude lepší a tím  méně se budete nenávidět. Každý den meditujte tak,  jak pro vás nejlépe funguje. Existují tisíce různých  meditačních technik.

green_leaves_16-wallpaper-1366x768

Vyzkoušejte je a zjistěte,  která se vám líbí nejvíce. Je nemožné uvést vše, jak nám  meditace v životě prospívá, ale v souvislosti s pedofilií nám meditace dává příležitost být  naprosto přítomní sami se sebou, a také příležitost kontrolovat  naši osobnost. Slovo „kontrolovat“ je slovo, které ve vás vyvolává představu  toho, jak vám meditace může prospět, ale kontrola je také ve své  podstatě odporující.  Raději než říkat, že vám meditace  dává velkou sebekontrolu, řekněme, že jste díky ní znovu  v sedadle řidiče svého života. Většina lidí, co trpí pedofilií, cítí, že sebe  a svůj život nemají vůbec pod kontrolou. Jak začneme meditovat, naléhavé  potřeby nás nenutí tak, jako kdysi. Meditace nám s přítomností  mysli a srdce dává schopnost prožívat klid. A máme díky ní znovu  kontrolu nad sebou.

Začněte se sbližovat  s ostatními lidmi se záměrem skutečné intimity. Skutečná intimita není o sexu,  ale o tom, že já vidím do vás a vy vidíte do mě. Buďte s ostatními lidmi  skutečně přítomní a cvičte to. Naslouchejte jim, ne jen abyste je  rozumově chápali, ale také emočně. Umožněte si je cítit a empaticky  se vžijte do jejich zkušenosti. Buďte s druhými opravdoví.  Buďte s nimi autentičtí. Zejména využijte svou odvahu tím, že budete ochotní být  s druhými lidmi zranitelní. Napojte se na svou stránku,  která je nedotknutá a nezkažená tím, že budete dělat věci,  u kterých se smějete a cítíte radostně. Věci jako hry. Co je ale přesně hra? Hra je aktivita, která se dělá  z žádného praktického účelu, ale jen za účelem potěšení  nebo cítění pozitivních emocí.

Tam se musíme zastavit a uvidět,  jak jsme se dostali do této situace. Nemyslíme si, že když děláme něco,  jen protože se u toho cítíme dobře, slouží nějakému praktickému  účelu, když ve skutečnosti to slouží největšímu účelu  pro náš život. Všichni jsme vyrostli v domnění,  že hra není synonymem účelu. Uvěřili jsme tomu, že existuje něco  důležitějšího než štěstí. Pak se ptáme, proč nejsme šťastní,  aniž bychom si uvědomili, že jsme nešťastní, protože nejdeme  po přímé cestě ke štěstí tím, že upřednostňujeme radost. Místo toho celý život chodíme kolem horké  kaše v naději, že štěstí bude výsledkem ostatních priorit – jako mít spolehlivou  práci nebo dosahování cílů. Místo toho vnímejte, že radost  má velký praktický účel, a každý den si pokládejte otázku: Jak si dnes mohu hrát?

Pokud chcete své dítě ochránit,  aby nebylo zneužito, existují způsoby, jak to udělat.  Prvním krokem je: Pomozte svému dítěti  pochopit jeho/její sexualitu, jak se jejich sexualita a sexuální  zvídavost bude přirozeně vyvíjet. Pokud budete děti zahanbovat za jejich  sexualitu nebo sexuální zvídavost, budou po zbytek života  se svou sexualitou v rozporu. Druhý krok – tento je nejdůležitější. Musíte dítě umístit do prostoru,  kde se může napojit na své hranice a samo si  vytvořit vlastní hranice. Spousta rodičů to nedělá, protože se nám líbí představa poslušnosti  nebo hodného a snadného dítěte více než představa dítěte, které je schopné vyrůst  do plně fungujícího a zdravého dospělého člověka. Nemůžeme své děti naučit,  jak si vytvořit zdravé hranice, pokud porušujeme hranice svých dětí, pokud jim nedovolujeme se rozhodnout,  co se sebou chtějí dělat.

Uvedu vám příklad. Často u rodičů holčiček vidím to, že holčička něco nechce udělat,  jako třeba dát pusu tetě nebo strýcovi. Rodiče ji za to zahanbí a řeknou:  „No tak, běž jim dát pusu. No tak, jsou vánoce.“ I když to ta holčička nechce udělat,  musí to udělat, pokud od svých rodičů chce uznání. Myslíme si, že když později v životě k té  holčičce přijde jiný dospělý člověk, že ta holčička poté řekne: „Ne.“ V žádném případě.  Vycvičili jsme ji, aby to nedělala. Udělá cokoliv, co jí jiný  dospělý člověk řekne. Vycvičili jsme děti, aby ignorovaly  své pocity, touhy a potřeby.

Musíme jim dát vědět, že je v pořádku  si stanovit pravidla pro vlastní tělo, a respektovat, jaká pravidla  mají ostatní lidé pro svá těla. Pokud své dítě vychováte tak,  aby poslouchaly dospělé, budou poslouchat všechny dospělé,  včetně těch, které nechcete, aby poslouchaly. Také dětem poskytněte  spoustu blízkosti. Napojte se na srdce a duši svých dětí. Zjistěte to, co mají a nemají  rády, a napojte se na ně. Zjistěte to, co chtějí. Zjistěte jejich potřeby. Děti, které se cítí osamělé  nebo nepochopené nebo ignorované nebo vyvržené jsou ve vážném nebezpečí, že to sblížení  budou vyhledávat u dospělého člověka, který s nimi má sexuální úmysly.

Vnímejte pedofilii takovou,  jaká ve skutečnosti je. Pedofil je člověk, kterému bylo  ublíženo, který se zoufale snaží znovu napojit na svou  dětskou stránku, na své stránky, o které přišel,  na svou nevinnost. Nevinnost v dětství, kterou ztratil, a vnitřní dítě, od kterého  se musel oddělit, aby v prostředí, kde vyrůstal, přežil.  Pokud jste terapeut,  tohle je vaše výsada, kdykoliv za vámi přijde někdo,  kdo k dětem cítí sexuální přitažlivost. Bude to velmi obtížné, protože ta  nevinnost bude pod úrovní bolesti a zranitelnosti,  ke které se nechtějí přiblížit.

Ale ujišťuji vás, že jak se k ní přiblíží,  a když je budete v tom procesu držet za ruku, bude to jeden z nejkrásnějších procesů,  jaký si kdy dokážete představit. Pokud trpíte v důsledku toho,  že jste pedofil, nejste zlí. Mnohem větší procento  populace na Zemi má stejná nutkání jako vy,  akorát o tom nevíte, protože vám to neříkají. Pokud jste pedofil, váš hlavní úkol  je znovu se napojit a znovu  získat svou nevinnost. Udělejte z toho téma svého života. Umožněte vesmíru, aby do vašeho  života umístil lidi a okolnosti, které vám pomohou se napojit  na svou nevinnost. Kohokoliv, kdo vám  vstoupí do života, začněte vnímat tak, že ten člověk  může mít chybějící dílek puzzle ke složení vaší nevinnosti. Přeji vám hezký týden.

Líbí se vám překlady? Níže přispěním libovolné částky podpoříte chod stránek a umožníte mi Vám tak poskytovat více obsahu. Děkuji.

Zanechte komentář